Bulanık Belediyesi Resmi Web Sitesi

BULANIK BELEDİYESİ 2017 HAYVAN PAZARI İHALE İLANI

BULANIK BELEDİYESİ  2017 HAYVAN PAZARI İHALE İLANI

 

İHALE İLANI

          

Mülkiyeti Bulanık Belediyesine ait olan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Örenkent yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı'nın büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının ücretli girişi ile Kapalı ahır, Lokanta, Kahvehane işletmesi Belediye Encümeninin 28/02/2017 tarih ve 09 sayılı Encümen kararı gereği 3 yıllığına kiraya verilmek üzere karar alınmış olup ihale komisyon sıfatı ile Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı D.İ.K nun 45. maddesine uygun olarak aşağıdaki şartlar dâhilinde olarak açık artırma teklif usulü ile 3 (üç ) yıllığına kiraya verilecektir.

         Hayvan Pazarı'nın büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının ücretli girişi ile Kapalı ahır, Lokanta, Kahvehane işletmesinin muhammen bedeli: Aylık 2.000,00 TL den olmak üzere yıllık 24.000,00 TL, 3 yıllık 72.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

GEÇİCİ TEMİNAT % 3 oranında ve 720,00 TL dir.

 

1- İhale 21/03/2017 tarih ve salı günü saat 14:00 da Belediye Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

 

2- İhalesi yapılacak işyerlerinin muhammen bedeli ve %3 geçici teminatı yukarıda gibi tespit edilmiştir.

 

3- İştirakçiler        iştirak edecekleri işyerlerinin geçici teminatı olan % 3 oranındaki teminat bedeli ihale günü olan 21/03/2017 tarih ve saat 12:00 'kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ( gelirler şefliğine) yatırmaları şarttır.

 

4- İhale      ile ilgili şartname bedeli Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü ( gelirler şefliğinden) 100,00 TL. Karşılığında temin edilebilir veya mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

 

5- İsteklilerden      ;

a.Vekaleten katılanlar noterden onaylı imza sirküleri alacaktır.

b. Geçici teminat ve şartname bedelleri ödenti makbuzları olacaktır.

c. Postayla yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.

 

6- Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

 

 

 

 

 

Bulanık Belediyesi Resmi Web Sitesi
64x64

İlçemizin Tarihi

Devamı...
64x64

Coğrafi Konumu

Devamı...
64x64

TELLİ TURNA

Devamı...
64x64

BİLİCAN TAŞI

Devamı...
64x64

Köylerimiz ve Muhtarları

Devamı...

Foto Galeri

  • Sivil Toplum Kuruluş Başkanları Ziyareti
  • BELEDİYE
  • Manzara
  • köyler

Videolar